osbexact.nl


Opdracht 14

Je gaat de leerlingen van volgend jaar helpen met het vak nask1. Je neemt (in overleg met je docent) een opgave uit je werkboek en gaat die compleet uitwerken. Je maakt een (stukje van een) antwoorden boek waarin ook extra uitleg staat.

Produkt

dat je inlevert (per mail) is een Word document met de opgave een een complete uitwerking. Eventuele plaatjes moet je scannen en in het Word document plaatsen.

Beoordeling

- de vraag is opgenomen
- de theorie van het (natuurkundige) onderwerp wordt duidelijk beschreven.
- de uitwerking wordt volledig opgeschreven (met gegeven, gevraagd oplossing en een berekening in 4 stappen: formule, invullen, uitrekenen, eenheid)
- lastige wiskundige of natuurkundige bewerkingen worden toegelicht (met als dat nodig is een helder voorbeeld)