osbexact.nl


Opdracht 13

Je schrijft een stukje voor een schoolkrant over iets natuurkundigs/technisch. De schoolkrant wordt gelezen door alle leerlingen die op school zitten, en moet door iedereen te lezen en te begrijpen zijn.
Als eerste bron krijg je een krantenartikel (over een ligfiets, een vliegenmepper, of een stroomboot) en vragen over het artikel. De antwoorden van de vragen moet je verwerken in je artikel. Je gaat zelf op zoek naar andere bronnen over het onderwerp (minimaal 3).

Produkt

dat je inlevert (per mail) is een Word document met een artikel over het gekozen onderwerp.

Beoordeling

- tekst moet geschikt zijn voor de doelgroep
- alle gestelde vragen moeten in het artikel verwerkt zijn
- alle bronnen moet genoemd worden
- je eigen naam moet bij het artikel staan
- mag geen teksten bevatten die letterlijk (van het internet) zijn overgenomen

krant1.doc (3.72 MB)
krant2.doc (4.84 MB)
krant3.doc (3.9 MB)