osbexact.nl


Opdracht 12

Je maakt een mini poster (A4) van een bekende natuurkundige. De mini poster is bedoeld voor leerlingen in groep 7 of 8 van de basis school. Je moet de tekst op deze leerlingen afstemmen.
Je beschrijft de persoon, en één van de ontdekkingen die hij of zij heeft gedaan.

Produkt

dat je inlevert (per mail) is een Word document van 2 bladzijden A4. Bladzijde 1 bevat de daadwerkelijke mini poster en je eigen naam. Bladzijde 2 bevat de gebruikte bronnen.

Beoordeling

De mini poster moet aan de volgende eisen voldoen:
- bevat minimaal één plaatje
- leesbaar op 1,5 meter afstand
- tekst moet geschikt zijn voor de doelgroep
- (genoeg) duidelijke informatie bevatten
- aantrekkelijke vormgeving (de mini poster moet de aandacht trekken)
- mag geen teksten bevatten die letterlijk van het internet zijn overgenomen.
- je gebruikt minimaal 5 bronnen waarvan minimaal 1 boek of tijdschrift.
- elke leerling maakt een miniposter van een andere natuurkundige (je moet zelf bij de docent opgeven van welke natuurkundige je de mini poster gaat maken en controleren of er geen andere leerling dezelfde natuurkundige heeft gekozen)

Niet voldoende?

- als het kleine aanvullingen en/of veranderingen zijn kan de mini poster verbeterd worden.
- voldoet de mini poster helemaal niet aan de gestelde eisen, dan moet een nieuwe mini poster gemaakt worden van een andere natuurkundige.