osbexact.nl


Handelingsdeel 2006-2007

Handelingsdeel 3dd 3de

Voor het vak nask1 staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat je een handelingsdeel moet maken. Het handelingsdeel moet voldoende afgesloten worden in leerjaar 3.

Op dit moment heb je 0 tot 11 onderdelen in je map gestopt. Er is met jou besproken welke delen op dit moment voldoende zijn.

Na schoolexamen 2 (SE2) kan je werken aan je handelingsdeel. Zoals bekend is het niet meer mogelijk om practica in te halen.

Hierbij de laatste 4 opdrachten voor het handelingsdeel. Er zijn dus in totaal 15 opdrachten die in je handelingsdeel map kunnen zitten. Volgens het PTA moeten 80% van deze opdrachten met een voldoende beoordeeld worden. Een snelle rekensom leert dan dat er 12 (met een voldoende beoordeelde) onderdelen in je handelingsdeel moeten zitten.

Als je 12 voldoende beoordeelde opdrachten in je handelingsdeel hebt zitten mag je stoppen. Maar je kan ook nog één of twee opdrachten extra maken.

Iedereen maakt in ieder geval opdracht 12. De opdrachten 13, 14 en 15 maak je als je dat nog nodig hebt. Kom je dan nog onderdelen te kort, dan kan je nog 1 of 2 andere opgaven van opdracht 13 maken.
Is je handelingsdeel dan nog niet voldoende afgerond, dan volgt overleg met je mentor.