osbexact.nl


BKGT Wet van Ohm

In deze applet zie je een eenvoudige schakeling die een ohmse weerstand bevat. Deze weerstand is via een ampèremeter (in serie geschakeld) aangesloten op een spanningsbron. Een voltmeter (parallel geschakeld) geeft de spanning over de weerstand (in serie met een ideale ampèremeter) aan.

Je kunt zelf de maximum waarden voor stroomsterkte en spanning kiezen. Als je de waarschuwing “Maximum overschreden!” ziet, moet je een ander meetbereik kiezen. Weerstand R and spanning U kunnen worden verhoogd of verlaagd met de bijbehorende knoppen.
Rechtsonder worden de waarden van de spanning (U) en stroomsterkte (I) aangegeven.

Spanning en stroomsterkte zijn bij ohmse weerstanden recht evenredig.

© Walter Fendt, 23. November 1997
Laatste wijziging: 20. Juni 2000 Teun Koops