osbexact.nl


Mechanica

Mechanica

Deze lesserie beschrijft een lesserie over mechanica onderdelen. Deze serie is een bewerking van een eerdere lesserie en is nog niet geheel in balans. Het beschrijft SI eenheden, meten van massa, evenwichtsregel, gewicht, dichtheid, wrijving en snelheid (Word).

mechanica.zip (23.21 KB)