osbexact.nl


Fotografie

Fotografie

Lesserie fotografie over het maken van negatieven en afdrukken. Oorspronkelijk was deze lesserie ondersteunend bij het onderdeel licht. In deze beschrijving staan alleen de fotografielessen beschreven. Het onderdeel licht wordt er niet door alle docenten bij gegeven (vaak in verband met de beschikbare tijd) (Word).

lesbeschrijving_fotografie.doc (578 KB)

Ontwikkelen filmrolletje (Word).

ontwikkelen_filmrolletje.doc (20 KB)

De lesserie fotografie is beschreven op de website bij basisvorming. Ook de aantekeningen van Rupert zijn hier bij geplaatst (na inloggen).