osbexact.nl


Elektriciteit

Versie Elektriciteit Marco

Deze lesserie is een bewerking van de lesserie van Wim. Het doel van de lessen is dat leerlingen vaardig worden in het bouwen van schakelingen. Het tekeninen van schakelschema’s. En, misschien, een beetje rekenen aan weerstand of vermogen (Word).

electriciteit.zip (318.67 KB)

Versie Elektriciteit Joost

Deze lesserie is een bewerking van de lesserie van Marco. Er is gekozen om het begrip weerstand niet langer te behandelen omdat dit voor veel leerlingen op dit moment te abstract is. Gekozen is om meer aandacht te geven aan vermogen. Een onderwerp dat leerlingen zich beter kunnen voorstellen en waar ook aan gerekend kan worden. (Zip, Word, nog niet beschikbaar)