osbexact.nl


Natuur- en scheikunde

In leerjaar 1 (half jaar) en leerjaar 2 wordt het vak natuur- en scheikunde gegeven gedurende twee blokken (van 65 minuten) per week.

Leerlingen maken in deze anderhalf jaar hun eigen natuur- en scheikunde boek aan de hand van beschrijvingen en tekeningen van proeven en onderzoekjes. Leerlingen werken in een dik schrift met harde kaft.

De lesbeschrijvingen zijn veelal docent beschrijvingen over de inleiding van de les, de proefjes, en wat er verwacht wordt van leerlingen (in het schrift). Als er werkbladen/taakbladen beschikbaar zijn, zijn die, in het algemeen, bedoeld om de leerling een houvast te geven bij het werken in het schrift. Uiteindelijk horen de werkbladen niet terug te komen in het schrift maar moeten alle opdrachten verwerkt worden door de leerling zelf.