osbexact.nl


Leeroverzicht schoolexamen 1 (SE1)

Joukje Swinkels

Hoofdstuk 1

paragraaf 1

paragraaf 2

De zwaartekracht (in N) is 10 x de massa (in kg)

Denk eraan: 1 kg = 1000 gram dus 1 gram = 0,001 kg

paragraaf 4

kracht x arm (linksom)= kracht x arm (rechtsom)

Een goede oefening voor H1 is test jezelf, op blz. 30 t/m 34 van je werkboek A

Hoofdstuk 2

paragraaf 1

paragraaf 2

paragraaf 3

vergroting= lengte beeld gedeeld door lengte voorwerp ( N=b/v )
je moet dan wel dezelfde eenheden gebruiken
denk eraan 1cm=10mm en 1m=100cm

paragraaf 4

paragraaf 5

Een goede oefening voor H2 is test jezelf, blz 63,64,65,66 werkboek A

Hoofdstuk 3

paragraaf 1

zie vraag 7,8,9 werkboek blz.69,70,71

paragraaf 2

Vgem= afstand/tijd =……….km/h of m/s
Afstand in km of in m (1 km = 1000 m)
Tijd in h (uren) of s (seconden) (1 h = 60 min. = 3600 sec)

m/s om kunnen rekenen naar km/h en andersom

van m/s naar km/h is keer 3,6
van km/h naar m/s is gedeeld door 3,6

Je moet ook berekeningen kunnen maken, zoals:
Als je een snelheid en een tijd hebt de afstand uit kunnen rekenen
Als je de snelheid en de afstand weet de tijd uit kunnen rekenen

paragraaf 3

paragraaf 4

paragraaf 5

Stopafstand= reactieafstand + remweg

Een goede oefening is test jezelf, blz 96 t/m 100 werkboek A

Hoofdstuk 4 paragraaf 1 en 2

paragraaf 1

paragraaf 2

Je moet de weerstand kunnen berekenen

Weerstand= spanning/stroomsterkte oftewel: R=U/I

Goede oefening: vraag 7,10,11,12 blz 6 en 7 werkboek B
Vraag 16,17,18 blz 8 en 9 werkboek B

Tot slot : overzicht van alle voorkomende grootheden, eenheden, meetinstrumenten met afkortingen en eventueel bijzonderheden

grootheid eenheidAfkortingFormulebijzonderhedenMeetinstrument
krachtFnewtonNMomentenwet: Kracht x arm (linksom) = kracht x arm (rechtsomZwaartekracht = aantal kgx10veerunster
vergrotingN--N=lengte beeld/ lengte voorwerpZelfde eenheden gebruiken! 1cm=10mm en 1m=100cmLiniaal en berekenen
snelheidvKilometer per uur Of: Meter per secondeKm/h Of m/sSnelheid= afstand/tijd v=s/tVan m/s naar km/h is keer 3,6 Van km/h naar m/s is gedeeld door 3,6berekenen
afstandsKilometer of meterKm of mAfstand = snelheid x tijd s=vxt1 km= 1000mliniaal
tijdtUren of secondenh of sTijd = afstand / snelheid t=s/v1h=60 minuten= 3600secstopwatch
stroomsterkteIAmpèreA Ampèremeter altijd in serie schakelenampèremeter
spanningUvoltv Voltmeter altijd parallel schakelenvoltmeter
weerstandRohmΩWeerstand = spanning / stroomsterkte R=U/I uitrekenen