osbexact.nl


Geluid

We vinden hun geluid maar niks, en gitaarmuziek is op zijn retour.
De Britse Decca Recording Company weigert de Beatles, 1962

Welingevoerde mensen weten dat het onmogelijk is stemmen over telefoondraden te transporteren en dat het apparaat, als het wel mogelijk was, geen enkele praktische waarde zou hebben.
The Boston Post, 1865