osbexact.nl


T Introductie straling

Het bijbehorende filmpje kan op dit moment niet op school getoond worden.
De opdracht moet dan ook thuis gemaakt worden!

Bernard La Rivière

Introductie opdracht (duur circa 30 minuten)

Als je een engels woordenboek nodig hebt, kijk dan op http://www.merriam-webster.com/

Opdracht 1

Over welke persoon gaat het filmpje?

Opdracht 2

Welke bijzondere eigenschap van de huid wordt genoemd?
En waar wordt dat mee vergeleken bij “normale” mensen?

Opdracht 3

Er wordt gesproken over “a solar powered human being”. Wat wordt hiermee bedoeld?

Opdracht 4

Wat wordt bedoeld met “x-ray vision” (röntgenzicht)?
Leg uit hoe een “normale” röntgenfoto (“x-ray photo”) gemaakt wordt.
Wat is het belangrijkste verschil tussen een röntgenfoto en röntgenzicht?

Opdracht 5.

“X-ray vision has one limitation, just as the machine in your doctors office”.
Welke manier wordt genoemd om röntgenstraling tegen te houden?
Schrijf op waarom (niet waardoor) de straling wordt tegengehouden.

Opdracht 6

Zoek in je boek op welke drie manieren er genoemd worden om de gevolgen van straling te beperken. Stralingsbescherming wordt dat genoemd.

Opdracht 7

De “x-ray vison” laten de makers in nieuwere films meer zien als “MRI or CAT-scan”. Welk belangrijkste verschil wordt genoemd tussen röntgenfoto’s en MRI/CAT?

Opdracht 8

Even verderop wordt de “x-ray vision” meer vergeleken met een echo-apparaat.
Leg uit hoe een echo apparaat werkt.

Opdracht 9

Een andere bijzondere eigenschap is het heel ver kunnen zien. Wat is er voor nodig om scherp te kunnen zien van voorwerpen die heel ver weg zijn? (retina = netvlies)

Opdracht 10

“Heat vision” of “laser vision” is bij normale mensen niet mogelijk. Wordt de mogelijkheid van “laser vision” compleet uitgesloten, of zou het mogelijk kunnen zijn?

Opdracht 11

Er wordt nog een “super” eigenschap genoemd, die moeilijk te verklaren is. Welk zintuig wordt genoemd?
En is dat zintuig ongeveer gelijk of juist heel anders vormgegeven bij “normale” mensen?

Opdracht 12

De laatst genoemde speciale eigenschap betreft het samenpersen van lucht. Waar wordt, volgens het filmpje, samengeperste lucht in het normale leven in gebruikt/bewaard? En waarbij wordt deze lucht gebruikt?

Superman (filmpje bij introductie opdracht straling)

A youtube movie is displayed here if your browser supports flash. This is a direct link to the movie

http://www.youtube.com/watch?v=mFoXCtw155c