osbexact.nl


KGT Voorbeeld: ontbinden van een kracht

Kracht ontbinden in richting van waslijn

Kracht ontbinden bij ophijsen van balk