osbexact.nl


KGT Ontbinden van een kracht

Stap 1

Stap 2: Teken de bekende kracht met ..

Stap 3: Teken twee hulplijnen

Stap 4: Teken nog twee hulplijnen

Stap 5: Teken kracht F1 op hulplijn 1 met ...

Stap 6: Teken kracht F2 op hulplijn 2 met ...

Stap 7