osbexact.nl


KGT Opgave: samenstellen van krachten

Opgave 1

Bestudeer onderstaande simulatie (bekijk hoe hij werkt), en controleer je antwoord (in je werkboek) van opgave 10 (bladzijde 35).

Pak de krachtenpijlen in de simulatie beet en zet ze zo neer als in de opgave.
Laat de resultante kracht bepalen en controleer of de rode krachtenpijl overeenkomt met de (potlood) krachtenpijl in je werkboek.

Je kan de blauwe krachtenpijlen ook verplaatsen als de rode resultante krachtenpijl op het scherm staat.

Opgave 2

Bekijk bij de simulatie wat er gebeurt als je meer dan 2 krachten optelt (bijvoorbeeld 3 of 4 of 5).
Schrijf op wat er gebeurt om de krachten op te tellen.

Opgave 3

Kan je een andere manier (dan de simulatie aangeeft) bedenken om (bijvoorbeeld) 3 krachten op te tellen?

Simulatie “Resultante van krachten” (Optellen van vectoren)

Uitleg
Deze simulatie behandelt de optelling van krachten die op een puntvormig lichaam werken. Je kunt het aantal krachten variëren d.m.v. het keuzehokje rechts.
De groottes en de richtingen van de krachten (blauwe pijlen) kunnen worden veranderd door de pijlpunten naar de gewenste positie te brengen met ingedrukte muisknop.

Als je de totale kracht wilt weten die op het lichaam wordt uitgeoefend, moet je een vectoroptelling uitvoeren.
Nadat je op de knop “Bekijk de resultante” gedrukt hebt, laat het programma je de noodzakelijke parallelle verschuivingen zien van de vectorpijlen en tekent daarna de resultante (rood).
Het geheel kan worden gewist met een druk op de onderste knop.