osbexact.nl


KGT Samenstellen van krachten (optellen)

Samenstellen van krachten.

Stap 1: teken kracht F1 en F2 met ...

Stap 2: Teken twee hulplijnen

Stap 3: Teken de resulterende kracht Fr met ...

Stap 4: Meet de lengte op van Fr ...

... en reken de grootte van Fr uit (gebruik hiervoor dezelfde schaal als F1 en F2)