osbexact.nl


Beweging

Hoewel hieronder een foto staat (en er geen bewegende (film/video) beelden te zien zijn) is toch te zien dat er sprake moet zijn van beweging.

Het is mij duidelijk dat de mogelijkheden van het vliegtuig [...] uitgeput zijn en dat we het elders moeten zoeken.
Thomas Edison, 1885