osbexact.nl


SkyGlobe

Michiel Boonzajer

Werken met Skyglobe

We kunnen de sterren aan de hemel in Amsterdam maar zelden goed zien.

  1. Noem 2 redenen waarom dat net goed kan.
    Willen we de beweging van de sterren zien dan kunnen we werken met een simulatieprogramma. In zo’n programma wordt de hemel weergegeven als een bal.
  2. Waarom wordt de hemel als een bal weergegeven?

Het programma start je als volgt. Zoek met Google het programma Skyglobe en download het. Heb je het binnen dan moet je het uitpakken (linkermuis, uitpakken). Vervolgens start je het .exe programma. Lukt het niet, vraag dan hulp.

Het besturen van het programma doe je met toetscommando’s. En een beetje met de muis. Let er op dat je het omgekeerde commando geeft met de shift-toets.
Speel wat met het programma, zoomen, verandering per uur, dag, maand, eeuw, millennium en weer terug. Let vooral op de zon, maan en de planeten.

Opdrachten:

De Poolster

Contoleer of de Poolster in het noorden staat. Teken de omgeving van de Poolster, met Grote Beer, Kleine Beer, Cassiopeia en Cepheus.
In oude boeken staat niets over een poolster in het noorden. Zoek eens uit waar de poolster zo’n 5000 jaar voor de jaartelling stond. Beschrijf wat je gevonden hebt en probeer een verklaring te vonden.
Wanneer zal je poolster weer opnieuw in het noorden staan of komt er een andere poolster?
Onderzoek ook wanneer het zuidelijk halfrond een poolster heeft. Welke is dat dan?

De Astrologie

Het sterrenbeeld waar de zon in staat als je geboren wordt. Je ascendant is het sterrenbeeld wat net opkomt in het oosten op het tijdstip van geboorte.
Stel plaats en tijdstip van je geboorte in (eventueel geschat). Bepaal je echte sterrenbeeld en je ascendant.
Hé, dat is eigenaardig. Wat is er eigenaardig?
Onze astrologische kennis komt van lang geleden, uit het gebied wat tegenwoordig Irak is. We hebben hier geen rechtstreekse informatie over, maar de kennis is duizenden jaren lang overgeleverd.
Zoek de sterrenbeelden op en de grenzen hiervan. Zoek ook de data op waarop het ene sterrenbeeld overgaat in het volgende. Ga virtueel naar Mesopotamië (Irak).
Ga nu zover in de tijd terug dat de kalender wel klopt met de sterrenbeelden aan de hemel.
Hoe nauwkeurig is je bepaling?
Om het nog iets ingewikkelder te maken, onze kalender is op twee momenten drastisch hervormd. Op die momenten zijn er ook dagen ‘verdwenen’. Dat was iets voor het begin van de jaartelling en aan het eind van de middeleeuwen.
Zoek uit welke veranderingen er waren en wat het programma met deze veranderingen doet.

De Planeten

Ga naar Amsterdam, vandaag, en zoek met het programma uit waar de planeten op dit moment staan. Teken dit.
Ga naar 12 uur ‘s nachts en laat de tijd iets sneller lopen, bijvoorbeeld per dag. Beschrijf de beweging die je ziet van zon, maan en planeten.
Verklaar deze beweging met gebruikmaking van de verschillende modellen. Let vooral op het verschil tussen binnen- en buitenplaneten.

Vrije opdracht

Verzin zelf een probleem wat je gaat oplossen met het programma skyglobe. Laat het goedkeuren door de docent voor je er veel tijd in stopt.