osbexact.nl


BKGT Bijzondere componenten

Diode

Een diode is een elektronica onderdeel dat stroom maar in één richting doorlaat.

LED

Een Light Emitting Diode (LED) is een licht uitzendende diode. Ook een LED kan (net als een diode) de stroom maar in één richting door laten. Een LED kom je tegen in apparaten als aan/uit lampje (meestal rood) en in moderne fietslampjes op batterijen.

Condensator

Een condensator is een soort accu. Het kan zich opladen als er spanning op staat. Als de spanning wegvalt gaat er een stroom lopen totdat de condensator weer leeg is. Een accu heeft over het algemeen een veel grotere capaciteit.

Relais

Maak- en breekcontacten
Links: BREEK-contact, rechts: MAAK-contact
Als een relais niet bekrachtigd is (er staat geen spanning op en de magneet werkt niet) is het relais in rust.
Het contact dat dan gemaakt is (en dus verbroken wordt) heet het BREEK-contact.
Het contact dat dan verbroken is (en dus gemaakt zal worden) heet het MAAK-contact

Reedcontact/reedrelais

Een reedcontact is een schakelaar die wordt in- en uitgeschakeld door middel van een magneet.