osbexact.nl


BKGT Bijzondere weerstanden

Spanningsdeler / potentiometer

Een spanningsdeler bestaat uit twee weerstanden in serie. De spanning van de bron wordt verdeeld over de twee weerstanden, zoals bij de serieschakeling is uitgelegd.

Soms zijn er niet twee losse weerstanden, maar is er een weerstand met een glijcontact. Dit wordt dan een potentiometer genoemd.

LDR

Een Light Dependent Resistor (een lichtgevoelige weerstand). De weerstandswaarde is bij deze weerstand afhankelijk van de hoeveelheid licht die er op valt.
In het donker heeft de weerstand een hoge weerstand.
In het felle licht heeft de weerstand een lage weerstand.
Een LDR wordt gebruikt bij schakelingen om bijvoorbeeld buiten verlichting in te schakelen als het donker wordt. Ook kan de LDR gebruikt worden als schakelaar als er een lichtbundel op gericht is die (bijvoorbeeld als er iemand langsloopt) wordt onderbroken.

NTC

Een NTC-weerstand is een weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt.

PTC

Een PTC-weerstand is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand sterk kan toenemen als de temperatuur toeneemt in een bepaald temperatuurbereik.

En verder