osbexact.nl


BKGT Stroom en spanning meten

Een weerstand aangesloten op een spanning U van een batterij.
Er gaat een stroom I lopen door de draden door de weerstand, van de + van de batterij naar de - van de batterij.

Stroom meten

Om de elektrische stroom te meten heb je een stroommeter (A-meter) nodig.
Deze meter “telt” het aantal elektronen dat door de draad loopt.
Een stroommeter (A-meter) moet in serie worden aangesloten.
Een stroommeter heeft nagenoeg geen weerstand (Rstroommeter = 0 Ω)

Stroom door R.

Spanning meten

Om een elektrische spanning te meten heb je een spanningsmeter (V-meter) nodig.
Een spanningsmeter (V-meter) moet parallel worden aangesloten.
Een spanningsmeter heeft een oneindig hoge weerstand (Rvoltmeter = ∞ Ω)

Spanning over R.

Multimeter

Bij een multimeter bepaalt de stand van de draaischijf wat voor soort meter het is.