osbexact.nl


BKGT Parallelschakeling

Naast elkaar.

Zo aangesloten dat dezelfde spanning over elk onderdeel staat.

Elke weerstand R trekt zijn eigen stroom I.
Dus meer stroom uit de batterij!

Grotere stroom bij dezelfde spanning.

Dus bij (Wet van Ohm) moet de weerstand R kleiner worden.

De weerstand bereken je met:

Voorbeeld
Ontvanger heeft een luidspreker en een extra luidspreker (voor geluid in een andere kamer).
We bekijken alleen de rechter luidsprekers1

Gevraagd: Als de spanning op de luidsprekers U = 6V.
Wat is dan de totale stroom en de stroom door iedere luidspreker apart?

Oplossing:

 1. de vervangingsweerstand

  (1 / Rv) = 1/8 + 1/4
  (1 / Rv) = 3/8
  Rv = 8/3 = 2,67 ohm
 2. de stroom
  Itotaal = U / R = 6 / 2,67 = 2,25 A
  I1 = U / R1 = 6 / 8 = 0,75 A
  I2 = U / R2 = 6 / 4 = 1,50 A
 3. controle of het klopt
  Itotaal = I1 + I2
  2,25 A = 0,75 A + 1,50 A

1 We verwaarlozen de effecten ten gevolge van het feit dat er wisselstroom door de luidsprekers loopt.

Opgave 1 BKGT

Een 16 Ω luidspreker en een 8 Ω luidspreker worden parallel aangesloten op een versterker.
Ga er van uit dat ze als weerstand werken.
Gevraagd: de vervangingsweerstand Rv

Opgave 2 BKGT

Twee weerstanden (25 Ω en 40 Ω) zijn parallel geschakeld.
Door de 40 Ω weerstand loopt een stroom I = 0,3A
Gevraagd: de stroom I door de weerstand van 25 Ω.

Opgave 3 GT

Een achterruit verwarming van een auto bestaat uit 13 draden van 1,3 meter per stuk.
draad = 88.10-8Ω.m)
De stroom uit de accu I = 0,16A
De draden zijn parallel aangesloten op de accu met een spanning U van 12V.
Gevraagd: de oppervlakte van 1 draad.