osbexact.nl


BKGT Wet van Ohm

Georg S. Ohm (1787-1854) vond in (1828) het verband tussen stroomsterkte, elektrische spanning en weerstand en de afhankelijkheid van de weerstand van lengte en doorsnede van de geleider.

U/I is constant. Ohm noemde dat weerstand.

Weerstand R is de elektrische weerstand van een stuk materiaal.

Hoe loopt de stroom door een lampje?

Voorbeeld
Gegeven: Twee 1,5 V batterijen. Stroom door het lampje is 0,20 A.
Gevraagd: De weerstand R van het lampje (Rlampje)
Oplossing:
Utotaal = 2 × 1,5 V = 3 V
I = 0,20 A
De weerstand R
R = U / I = 3 / 0,2 = 15 ohm

Opgave 1

Tijdens een wandeling op Antartica trekt een onderzoeker elektrisch verwarmde sokken aan. Elke sok heeft een batterij van 9 V en er gaat dan een stroom lopen van 0,10 A door de verwarmingsdraden (in één sok).
Gevraagd: Wat is de weerstand van de draden (in één sok).

Opgave 2

Door een klokradio loopt een stroom van 100 mA als de radio en de klok samen aan staan. Als alleen de klok aanstaat (de radio staat uit) dan loopt er een stroom van 50 mA. De klokradio werkt op een spanning van 230 V.
Gevraagd: Wat is de weerstand van de klokradio in beide gevallen.

Opgave 3

Bereken de weerstand van een fietslampje (6,0 V/ 0,15 A).

Opgave 4

Een lampje met een weerstand van 500 ohm wordt aangesloten op een spanning van 12 V.
Gevraagd: de stroom die door het lampje loopt.

Opgave 5

Elektrisch speelgoed mag om veiligheidsredenen op zijn hoogst op een spanning van 25 V worden aangesloten. Als iemand een onderdeel aanraakt waar spanning op staat, kan de stroomsterkte door zijn of haar lichaam nooit hoger worden dan 5 mA.
Gevraagd: De weerstand van het menselijk lichaam (volgens deze gegevens)