osbexact.nl


Elektriciteit

De lessen zijn nog niet compleet.
Ook dekken de hier gegeven opdrachten het examenprogramma nog niet.

Deze lessen elektriciteit zijn bedoeld voor de 4e klassen vmbo. Er zit een stuk herhaling in van leerjaar 2 en 3, en de uitbreiding van onderdelen die je nodig hebt voor je examen.

Onderdelen en opgaven worden aangegeven met BKGT (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde, en theoretische leerweg).
Staan onderdelen tussen haakjes dan zijn die niet speciaal bedoeld voor die leerweg, maar ze kunnen uiteraard wel gebruikt worden.

Lesonderdelen