osbexact.nl


Sterrenkunde

Lichtsnelheid volgens Rømer.
Lesbeschrijving van Theo van Welie, overgenomen uit NVOX nummer 9 november 1998