osbexact.nl


Soorten mengsels

Peter van Rossum

We maken onderscheid tussen homogene mengsels en heterogene mengsels:

Homogene mengsels:

Homogene mengsels zijn mengsels waarin je de verschillende bestanddelen niet kunt onderscheiden, zelfs niet onder een microscoop.

De volgende soorten mengsels zijn homogene mengsels:

* Tussen een oplossing en een vloeistofmengsel bestaat geen duidelijk verschil.

Heterogene mengsels:

Heterogene mengsels zijn mengsels waarin je de verschillende bestanddelen wel kunt zien, al heb je daar soms een microscoop voor nodig.

De volgende soorten mengsels zijn heterogene mengsels:

* Tussen een suspensie en een pasta bestaat niet altijd een duidelijk verschil.

Mengsels van gassen zijn nooit heterogeen!

Hieronder zijn de verschillende soorten heterogene mengsels in een schema gezet:

Heterogeen mengsel
in een vaste stofin een vloeistofin een gas
van een vaste stofgrof mengselsuspensie*rook
van een vloeistofpasta*emulsienevel
van een gasvast schuimvloeibaar schuimbestaat niet
(altijd homogeen)

* Tussen een suspensie en een pasta bestaat niet altijd een duidelijk verschil.