osbexact.nl


Basisvorming (archief)

In leerjaar 1 en leerjaar 2 wordt lesgegeven aan heterogene groepen. De leerlingen hebben een basischooladvies meegekregen van vmbo-B tot en met vwo.