osbexact.nl


Docenten

Een gedeelte van osbexact.nl is alleen voor OSB docenten toegankelijk.Op dit moment worden na aanmelden de volgende zaken zichtbaar:

  • lessen die in ontwikkeling zijn (terwijl de leerlingen deze bladzijden nog niet kunnen zien).
  • nieuws items die niet meer op de home pagina staan.
  • informatie over de geschiedenis van de natuurwetenschappen.
  • naslag gegevens

De volgende rubrieken worden gebruikt:

-Zonder rubriek zijn bladzijden voor leerlingen die voor de leerlingen ook zichtbaar zijn.
-Zonder rubriek bladzijden die na een docenten uitleg komen zijn bedoeld voor leerlingen om te printen en uit te delen. Leerlingen kunnen bladzijden achter het docenten gedeelte niet zien.
DocentDocent bladzijden met extra uitleg voor de docent. De docent bladzijde voor een onderwerp of lesserie bevat informatie die voor het gehele onderwerp bedoeld is.
Docent bladzijden na een les gaan over deze les met antwoorden, aanwijzingen voor de les, extra ideeën voor demonstraties e.d.
SmartboardSmartboard bladzijden zijn alleen zichtbaar voor docenten en bevatten beeldmateriaal, veelal in groot formaat. Ook filmpjes en simulaties kunnen hier staan. Er staan in principe geen teksten op die bedoeld zijn voor de docent. Smartboard bladzijden kunnen zonder risico in de klas getoond worden.
ArchiefArchief bladzijden bevatten informatie over lessen die niet meer, of niet meer in deze vorm, gegeven worden. Deze informatie is bedoeld als naslagwerk.
Ranking TaskRanking Tasks zijn sorteeropdrachten die inzichtverhogend werken voor leerlingen. Ranking Tasks worden uitgeprint (vanaf het scherm) en aan leerlingen gegeven. Leerlingen maken de opdracht (zonder rekenmachine) eerst individueel en daarna overleggen ze binnen hun tafelgroepje. De opdracht kan met een klassengesprek worden afgesloten.
OpgavenOpgaven is geen rubriek maar een apart gedeelte van de website met een tab bovenin. Hier worden opgaven verzameld die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. De opgaven kunnen ook opgeroepen worden als je een opgave op het smartboard wilt laten zien bij het bespreken van een toets (opgaven staan in Word).

Printen
Bij het printen van de bladzijden komt alleen het hoofdgedeelte van de tekst op papier. De internetbrowsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, e.d.) zetten standaard een koptekst en een voettekst op elke bladzijde. Internet Explorer geeft de mogelijkheid om deze koptekst en voettekst aan te passen ( of geheel weg te halen ).
Ga naar Bestand, Pagina-instelling.

Docent materiaal wordt hier verzameld.

Aanleveren materiaal het liefst digitaal (Word), met figuren (ook digitaal) los bijgeleverd. De lay-out van de pagina’s is min of meer vastgelegd voor deze website. Besteed daar niet te veel aandacht aan bij het schrijven van het materiaal.

Docent materiaal loopt (eigenlijk per definitie) achter bij het leerling materiaal. Controleer of het docent materiaal voldoende klopt om mee te kunnen werken.