osbexact.nl


Een inleiding in de organische chemie

Peter van Rossum

Organische chemie is de scheikunde van organische stoffen, van verbindingen met koolstof. Levende organismen worden grotendeels uit deze koolstofverbindingen gevormd, maar nog afgezien daarvan spelen ze ook een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Denk maar eens aan fossiele brandstoffen (benzine, kerosine, aardgas, enz.), oliën, vetten, eiwitten, suikers, alkohol, kunststoffen, medicijnen, enz. Om alle soorten koolstofverbindingen die daarin voorkomen hier te behandelen gaat te ver, maar met een aantal zul je in dit werkblad kennis maken.