osbexact.nl


Belangrijke ionen

De volgende ionen kun je maar het beste uit je hoofd leren (de cursief gedrukte later)

belangrijke_ionen_4v.doc (52.5 KB)