osbexact.nl


Belangrijke moleculen

Van de volgende moleculen moet je de formules en namen echt uit je hoofd leren!

Elementen

formulenaam
H2waterstof
N2stikstof
O2zuurstof
F2fluor
Cl2chloor
Br2broom
I2jood

Alle overige elementen schrijven we als losse atomen (bijvoorbeeld: C, S, Ar, Fe, enz.)

Verbindingen

formulenaam
H2Owater1
CO2koolstofdioxide
COkoolstofmono-oxide
SO2zwaveldioxide
NO2stikstofdioxide
NH3ammoniak1
CH4methaan1 (aardgas)
C2H6ethaan1
C3H8propaan1
C4H10butaan1
C12H22O11suiker1

1 Deze verbindingen hebben geen systematische namen, zoals CO2, CO, SO2, en NO2