osbexact.nl


Stap 4 Presentatie flyer

Presentatie van de flyer

Presenteer de flyer aan de andere groepjes. Besteed aandacht aan de inhoud (keuze van maatregelen) en de totstandkoming (vormgeving) van de flyer.

Beoordeel samen met je docent de verschillende flyers.

Bepaal de winnaar!!

Verwerk op- en aanmerkingen in de flyer.

Vermenigvuldig de flyer en deel in de buurt de flyer uit .

Bronnen

Aandachtspunten bij het houden van een mondelinge presentatie:

Inhoud

Overdracht

Omgaan met reacties

Gebruik van hulpmiddelen

Stap 3 Maken stappenplan