osbexact.nl


Stap 3 Maken stappenplan

Maken van een stappenplan om energie te besparen

Je hebt jouw resultaten vergeleken met de andere leerlingen uit jouw groepje.

Bespreek met elkaar welke maatregelen de meeste besparingen opleveren. Druk de besparingen uit in een energie-eenheid (kWh of Joule), maar ook in geld!

Kies met elkaar minimaal vijf maatregelen die je in een stappenplan wilt presenteren. Leg uit waarom je deze maatregelen kiest.

Maak met het groepje een mooie aantrekkelijke flyer, waarin een gemotiveerde beschrijving staat van te nemen energiemaatregelen in eigen huis.

De flyer wordt beoordeeld op:


Stap 2 Energieverbruik in huis Stap 4 Presentatie flyer