osbexact.nl


Stap 2 Energieverbruik in huis

Energieverbruik in huis met besparingsmaatregelen

Bij stap 1 heb je een heleboel voorbeelden gevonden van ander energiegebruik.

Welke 5 maatregelen denk je dat bij jou thuis het meeste besparing zullen opleveren?

Dit schema vult iedereen in voor de eigen thuissituatie.

Elke leerling in het groepje kan een andere top 5 hebben.

Thuis ga je minimaal één week samen werken aan energiebesparing. Je maakt daarover afspraken met je huisgenoten en legt die afspraken vast in een overeenkomst .

Meet na een afgesproken periode, bijvoorbeeld één week (zie nulmeting), het energiegebruik.

Zet onderstaande tabel in Word onder de tabel van de nulmeting en vul jouw metingen in.

METING tijdens de week van de overeenkomst met besparing volgens de top 5.

soort energie1e meting2e metingverschiltarieftotale kosten
elektriciteit 0,06 euro per kWh
gas 0,13 euro per m3

Bepaal het verschil met de nulmeting.

Vergelijk de resultaten in het groepje met elkaar.

Stap 1 Oriëntatie Stap 3 Maken stappenplan