osbexact.nl


Oplosbaarheid en concentratie

Oplosbaarheid is een stofeigenschap. Hoe makkelijk lost een stof op in water?

Hoeveel van een bepaalde stof is opgelost in een bepaalde hoeveelheid water noem je concentratie. Je gaat enkele opgaven maken waarbij je met de concentratie gaat rekenen.
De opgaven gaan over de massaconcentratie.

Voorbeeld 1: concentratie

Gegevens
De zoutconcentratie in pekel (zout water) is 5%.

Gevraagd
Bereken hoeveel keukenzout opgelost is in 400 g pekel

Oplossingsstrategie A
De hoeveelheid zout is evenredig met de hoeveelheid vloeistof. Neem je de helft van de pekel, dan zal daar ook de helft van de hoeveelheid zout in zitten.
De gegevens kan je in een evenredigheidstabel zetten.

delen door 100maal 5
g400420
%10015
delen door 100maal 5

Antwoord: In 400 g pekel met een zoutconcentratie van 5% zit 20 g zout opgelost.

Oplossingsstrategie B
Als de zoutconcentratie 5% is, dan zit er in 100 g water precies 5 g zout.
In 1 g pekel zit dan 5 : 100 = 0,05 g opgelost zout.
In 400 g pekel zit dan 400 g x 0,05 g = 20 g opgelost zout.

Antwoord: In 400 g pekel met een zoutconcentratie van 5% zit 20 g zout opgelost.

Opgave 1

Pekel heeft een zoutconcentratie van 5 %.
Bereken hoeveel keukenzout er in 300 g van deze pekel zit.

antwoord: 15 g

Opgave 2

Pekel heeft een zoutconcentratie van 8 %.
Bereken hoeveel keukenzout er in 500 g van deze pekel zit.

Opgave 3

Pekel heeft een zoutconcentratie van 7 %.
Bereken hoeveel keukenzout er in 800 g van deze pekel zit.

Opgave 4

Een suiker-oplossing heeft een suikerconcentratie van 5%.
Bereken hoeveel suiker er in 350 g van deze suikeroplossing zit.

Voorbeeld 2: concentratie

Gegevens
In 400 g pekel zit 80 g opgelost keukenzout.

Gevraagd
Bereken de zoutconcentratie in die pekel in procenten.

Oplossingsstrategie A
De hoeveelheid zout is evenredig met de hoeveelheid vloeistof. Neem je de helft van de pekel, dan zal daar ook de helft van de hoeveelheid zout in zitten.
De gegevens kan je in een evenredigheidstabel zetten.

delen door 400maal 80
g400480
%1000,2520
delen door 400maal 80

Antwoord: 400 g pekel waarin 80 g zout is opgelost heeft een zoutconcentratie van 20%.

Oplossingsstrategie B
Als er in 400 g water 80 g zout is opgelost , dan
zit in 100 g water 20 g zout opgelost.
De zoutconcentratie is dan 20%.

Antwoord: 400 g pekel waarin 80 g zout is opgelost heeft een zoutconcentratie van 20%.

Opgave 5

In 600 g zeewater zit 15 g opgelost keukenzout.
Bereken de zoutconcentratie in dat water in procenten.

antwoord: 2,5%

Opgave 6

In 600 g zeewater zit 15 g opgelost keukenzout.
Bereken de zoutconcentratie in dat water in procenten.

Opgave 7

In 800 g zeewater zit 20 g opgelost keukenzout.
Bereken de zoutconcentratie in dat water in procenten.

Opgave 8

In 300 kg zeewater zit 15 kg opgelost keukenzout.
Bereken de zoutconcentratie in dat water in procenten.

Opgave 9

In 20 kg zeewater zit 4 kg opgelost keukenzout.
Bereken de zoutconcentratie in dat water in procenten.

Opgave 10

In 175 g suikerwater zit 35 g opgelost suiker.
Bereken de suikerconcentratie in dat water in procenten.