osbexact.nl


Zuur en loog (herhaling)

In de tweede klas heb je een aantal proefjes gedaan met zuur en loog.
Rodekoolsap kleurt zure stoffen rood en basische stoffen (loog) blauw.

Ook heb je zout gemaakt door zoutzuur en natronloog met elkaar te mengen. Het neutrale mengsel heb je boven een brander ingedampt. Toen het water weg was bleef er zout over. Misschien heb je dat toen ook geproefd.

Hoe zuur of hoe basisch (loog) een stof is wordt aangegeven met de eenheid pH.
De pH (= zuurgraad) van een oplossing geeft aan hoe zuur of hoe basisch (loog) een oplossing is.

Zure oplossingen hebben een pH kleiner dan 7 (hoe zuurder hoe kleiner de pH).
Basische oplossingen hebben een pH groter dan 7 (hoe basischer hoe groter de pH).
Neutrale oplossingen (niet zuur en niet basisch) hebben een pH van 7.

pH1234567891011121314
sterk zuurzuurneutraalbasischsterk basisch

Je hebt de zuurgraad bepaald door gebruik te maken van rodekoolsap. Later heb je ook gebruik gemaakt van pH-papier, waarbij de kleur van het papiertje aangaf wat de zuurgraad was.

Opgave 1

Wat zullen tabletten bevatten die helpen tegen teveel maagzuur?

Opgave 2

Speeksel heeft een pH waarde van ongeveer 6,7.
Leg uit of speeksel zuur is of dat speeksel basisch is.

Opgave 3

Shampoo is vaak “pH-neutraal”. Wat is de zuurgraad (pH-waarde) van shampoo? Hoe kan je controleren wat de pH waarde van de shampoo is?

Opgave 5

Hoe kan je zure oplossingen minder zuur maken?

Opgave 6

Wat geeft de PH-schaal aan?

Opgave 7

Doenja heeft twee oplossingen. Eén oplossing heeft een pH=1, de andere heeft een pH=4.
Welke oplossing is de zuurste?

Opgave 8

Geef van de volgende stoffen aan of ze zuur, neutraal of basisch zijn.
gootsteenontstopper, maagzuur, zeewater, melk, citroensap (vers), sodaoplossing, zoutzuur, zweet, bloed, water

Internetopdracht
Schrijf een korte email naar je neefje (of je nichtje) waarin je uitlegt wat een indicator is. Ook leg je uit wat lakmoespapier is en wanneer je dat kan gebruiken. Uiteraard beschrijf je ook welke kleuren lakmoespapier kan hebben (of krijgen).

Stuur de email (kale tekst, zonder bijlagen) naar je docent.