osbexact.nl


P1 Ontkleuren van spiritus

Inleiding

Spiritus is een niet drinkbare (giftige) alcohol. Om aan te geven dat de spiritus niet drinkbaar is wordt er een kleurstof doorheen gemengd. Spiritus is blauw gekleurd. Is het mogelijk om deze blauwe kleurstof er uit te halen? En hoe moet je dat dan doen?

Proefbeschrijving

1. Titel

Ontkleuren van spiritus.

2. Informatie

3. Onderzoeksvraag

Hoe kan je de blauwe kleurstof uit spiritus verwijderen.

4. Wat verwacht je?

5. Hoe ga je dat onderzoeken?

Ik ga de spiritus mengen met koolstof. De koolstof kan de blauwe kleur opnemen. Ik haal de koolstof weer uit het mengsel en kijk of het gelukt is.

6. Wat heb je nodig?

7. Hoe voer je de proef uit?

  1. Ik doe een spatelpunt koolstof in de reageerbuis met spiritus.
  2. Ik kwispel ongeveer 1 minuut en zet de reageerbuis dan weer in het reageerbuisrekje.
  3. Ik vouw het filtreerpapiertje 2 keer en doe het in de trechter. Als het filter niet goed blijft zitten, maak ik het filtreerpaiertje een beetje nat.
  4. Ik zet de trechter in de lege reageerbuis.
  5. Ik neem de reageerbuis met spiritus en kwispel deze nog een paar keer.
  6. Dan giet ik het mengsel in het filterpapiertje.
  7. Ik kijk wat er gebeurt.
  8. De vloeistof die door het filter loopt heet filtraat.
  9. De vaste stof die in het filtreerpapierje achterblijft heet residu.

8. Veiligheid

Spiritus is giftig. Ook als ik de blauwe kleur er uit heb gehaald mag ik er niets van drinken.

De zwarte koolstof is moeilijk uit mijn kleren te wassen. Ik moet voorzichtig werken.

Ik vraag aan de docent waar ik de ontkleurde spiritus moet opruimen. Het filteerpapiertje gooi ik in de afvalbak.

9. Wat neem je waar?

Ik beschrijf wat ik waarneem.

10. Verwerking van de waarnemingen?

Ik maak een tekening van de spiritus voor, tijdens en na de proef.

11. Wat is je conclusie?

12. Ten slotte

Verslag

In je verslag schrijf je alleen de punten:
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 en 12.