osbexact.nl


P2 Dichtheid van vaste stoffen

Inleiding

Proefbeschrijving

1. Titel

2. Informatie

3. Onderzoeksvraag

4. Wat verwacht je?

5. Hoe ga je dat onderzoeken?

6. Wat heb je nodig?

7. Hoe voer je de proef uit?

8. Veiligheid

9. Wat neem je waar?

10. Verwerking van de waarnemingen?

11. Wat is je conclusie?

12. Ten slotte

Verslag

In je verslag schrijf je alleen de punten:
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 en 12.