osbexact.nl


Natuur-Scheikunde (actueel)

Bij het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming maak je geen gebruik van een boek. Je gaat aan de hand van proeven en opdrachten zelf een boek maken. Je gebruikt hiervoor een A4 schrift met een harde kaft.

Na elke les hoort er in je schrift een duidelijk verhaal te staan over wat je in de les geleerd hebt, vaak met een tekening erbij. Naast de opdrachten die je tijdens de les uitvoert, en mogelijk huiswerk, kunnen er extra opdrachten bij de les staan.

Herhalingsopdrachten
Als je de les gemist hebt of als je de lesstof nog niet helemaal duidelijk vindt, dan maak je deze herhalingsopdrachten. Als er geen herhalingsopdracht gegeven is bij de les overleg dan met de docent wat je moet doen.

Verbredingsopdrachten
Deze opdrachten gaan over onderwerpen die iets met de les te maken hebben. Iedereen mag de opdrachten maken. Leerlingen die vmbo-T, havo of vwo willen gaan doen maken deze opdrachten in ieder geval.

Verdiepingsopdrachten
Bij de verdiepingsopdrachten sta je langer stil bij één van de onderwerpen. Als het onderwerp je aanspreekt, en je hebt er de tijd voor kan je de opdrachten maken. Havo en vwo leerlingen maken deze opdrachten in ieder geval.

Onderwerpen