osbexact.nl


Vmbo

Ik denk dat er een wereldmarkt is voor misschien vijf computers.
Thomas Watson, bestuursvoorzitter van IBM, 1943

Deelschool E en D.