osbexact.nl


Samengestelde ionen (havo)

De volgende ionen kun je maar het beste uit je hoofd leren (de cursief gedrukte later)

3.1 Samengestelde ionen met een negatieve lading

formulenaam
CO32-carbonaation
SO42-sulfaation
SO32-sulfietion
PO43-fosfaation
NO3-nitraation
NO2-nitrietion
C2O42-oxalaation
ClO3-chloraation
CrO42-chromaation
S2O32-thiosulfaation
HCO3-waterstofcarbonaation
HSO4-waterstofsulfaation
HSO3-waterstofsulfietion
HPO42-monowaterstoffosfaation
H2PO4-diwaterstoffosfaation
OH-hydroxide-ion
CH3COO-acetaation
Ac-acetaation (afgekort)
Cr2O72-dichromaation
MnO4-permanganaation

3.2 Samengestelde ionen met een positieve lading

formulenaam
NH4+ammoniumion