osbexact.nl


Metaalionen (havo)

De volgende ionen kun je maar het beste uit je hoofd leren (de cursief gedrukte later)

1.1 Ionen van metalen uit Groep 1

formulenaam
Li+lithiumion
Na+natriumion
K+kaliumion

1.2 Ionen van metalen uit Groep 2

formulenaam
Mg2+magnesiumion
Ca2+calciumion
Ba2+bariumion

1.3 Ionen van metalen uit Groep 13

formulenaam
Al3+aluminiumion

1.4 Ionen van metalen met meerdere elektrovalenties

formulenaam
Fe2+ijzer(II)ion
Fe3+ijzer(III)ion
Mn2+mangaan(II)ion
Mn4+mangaan(IV)ion
Pb2+lood(II)ion
Pb4+lood(IV)ion
Sn2+tin(II)ion
Sn4+tin(IV)ion
Cu+koper(I)ion
Cu2+koper(II)ion
Hg+kwik(I)ion
Hg2+kwik(II)ion
Cr3+chroomion (_chroom(III)ion_)
Cr6+chroom(VI)ion

1.5 Ionen van overige metalen

formulenaam
Ni2+nikkelion
Zn2+zinkion
Ag+zilverion