osbexact.nl


Veiligheid in het verkeer

Dat er het afgelopen jaar geen radicale verbeteringen zijn geïntroduceerd, lijkt er op te wijzen dat het automobiel praktisch de grens van zijn ontwikkeling heeft bereikt.
Scientific American, 2 januari 1909