osbexact.nl


SMARTboard/Notebook

smartboard.osb-amsterdam.nl
is de startplaats voor SMARTboard gebruik binnen de OSB.
Met de informatiebulletins in de map _archief.

Deelschool B (5 maart 2008)

Start document bijeenkomst
deelschool_start.notebook (1.16 MB)

Voorbeeld les elektriciteit 2e klas
deelschool_elektriciteit.notebook (3.26 MB)

Verschillende voorbeelden (templates)
deelschool_templates.notebook (95.93 KB)

Gevonden voorwerpen
FractionWall.notebook (194.53 KB)
ClassifyTriangles.notebook (63.1 KB)
MendingBrokenHearts.notebook (166.98 KB)
ScientificNotation.xbk (210.16 KB)
Tangrams.notebook (101.67 KB)