osbexact.nl


Logaritmisch papier e.d.

Winkels dicht?
En niet het juiste papier om net dat af te maken wat belangrijk is?
Ga naar: Grafiekpapier maker

millimeter_papier.pdf (7.63 KB)
5_millimeter_papier.pdf (5.06 KB)
centimeter_papier.pdf (4.75 KB)
getallenlijn_10_0_10.pdf (5.79 KB)

Dubbel logaritmisch papier

dubbellogpap_zwart.pdf (23.32 KB)
dubbellogpap_blauw.pdf (24.13 KB)
dubbellogpap_oranje.pdf (24.13 KB)

Logaritmisch papier

logpap_zwart.pdf (23.51 KB)
logpap_blauw.pdf (23.98 KB)
logpap_oranje.pdf (23.98 KB)

Ruitjes papier

millimeter_zwart.pdf (24.91 KB)
millimeter_blauw.pdf (24.93 KB)
millimeter_oranje.pdf (24.93 KB)

Normaal waarschijnlijkheidspapier

normaal_zwart.pdf (19.76 KB)
normaal_blauw.pdf (20.09 KB)
normaal_oranje.pdf (20.09 KB)