osbexact.nl


Reactievergelijkingen: Oefening 2

Stel de volgende reactievergelijkingen op gebruik makend van de wetten van behoud van massa en van behoud van atoomsoorten. Alle gegeven brutoformules zijn correct geschreven zodat je alleen de reactiecoëfficiënten (de kleinst mogelijke) moet invullen.

Na het invullen deze bladzijde printen en inleveren bij je docent.

H2 + Cl2 HCl

P + Cl2 PCl5

Fe + S2 Fe2S3

PbO + O2 Pb3O4

Al + Cl2 AlCl3

PCl3 + H2O H3PO3 + HCl

C5H12 + O2 CO2 + H2O

Mg3N2 + H2O MgO + NH3

KMnO4 K2O + MnO2 + O2

CaO + H2O Ca(OH)2

NH3 + O2 NO + H2O

K + O2 K2O

C + CrO3 Cr + CO2

Cl2O7 + H2O HClO4

P4 + Br2 PBr3

P2O5 + H2O H3PO4

Naar een idee van: http://users.telenet.be/wiskundehoekje/chemoef/reactievgl.htm