osbexact.nl


Reactievergelijkingen: Oefening 1

Stel de volgende reactievergelijkingen op gebruik makend van de wetten van behoud van massa en van behoud van atoomsoorten. Alle gegeven brutoformules zijn correct geschreven zodat je alleen de reactiecoëfficiënten (de kleinst mogelijke) moet invullen.

Na het invullen deze bladzijde printen en inleveren bij je docent.

NaCl Na + Cl2

Mg + O2 MgO

N2 + H2 NH3

CuO + HCl CuCl2 + H2O

Al + O2 Al2O3

C6H6 + HNO3 C6H5NO2 + H2O

CH4 + O2 CO2 + H2O

K2CO3 + HCl KCl + H2O + CO2

KI + Pb(NO3)2 PbI2 + KNO3

NO + O2 NO2

H2SO4 + NaOH Na2SO4 + H2O

P4 + O2 P2O5

FeCl3 + NaOH NaCl + Fe(OH)3

Al2O3 + Na Na2O + Al

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

H2S + O2 H2O + SO2

Naar een idee van: http://users.telenet.be/wiskundehoekje/chemoef/reactievgl.htm